U bevindt zich hier

Inhoud

Privacyverklaring

Inleiding/zwijgplicht medewerkers

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u hier over de privacyvoorwaarden van onze website. Onze privacyvoorwaarden zijn opgesteld op basis van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) en andere bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens.Binnen ons bedrijf hechten wij ook veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben allemaal een geheimhoudings- en zwijgplichtovereenkomst moeten ondertekenen en zijn expliciet verplicht om zich te houden aan de bepalingen betreffende de bescherming van persoongegevens.De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen de juistheid en volledigheid van de informatie echter niet garanderen. Wij stellen ons daarom niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het gebruik van deze website.Door het gebruik van onze website komt geen enkele vorm van overeenkomst tussen de gebruiker en ons tot stand.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens vallen onder de privacywet. Volgens § 3 lid 1 van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) gaat het hierbij om elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren in het bijzonder gegevens als naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, maar volgens sommige gerechtelijke besluiten ook gegevens als het IP-adres.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In principe is het vermelden van uw persoonsgegevens niet nodig om onze website te kunnen gebruiken. Voor de diensten die wij leveren, hebben wij echter wel uw persoonsgegevens nodig. In geval van een order registreren, bewaren en gebruiken wij uw persoonsgegevens voor zover dit voor de uitvoering van onze diensten en de naleving van de overeenkomst noodzakelijk is. Dit geldt ook voor het toesturen van informatie, het maken van offertes en het beantwoorden van individuele vragen.Bij het gebruik van onze website slaan wij voor statistische doeleinden gegevens op als besturingssysteem, uw browser, IP-adres (adres van de pagina die u bezocht voordat u bij de onze terechtkwam (referrer)) en het tijdstip. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor statistische doeleinden om onze internetprestaties te verbeteren. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om deze gegevens bij misbruik van het systeem te gebruiken voor het achterhalen van de redenen en het vinden van de veroorzaker van het misbruik.Wij wijzen erop dat bij gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) een veilige overdracht niet gegarandeerd is. Gevoelige informatie moet daarom niet of alleen via een veilige verbinding dan wel gecodeerd worden verzonden.Andere persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden bij het gebruik van deze website niet vastgelegd, tenzij u deze gegevens vrijwillig heeft ingevoerd, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een dienst, een enquête, een prijsvraag of een verzoek om informatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd volgens de wettelijke voorschriften van het land waarin onze onderneming gevestigd is.

Doorgeven aan derden

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij het voor de levering van de dienst of de uitvoering van de overeenkomst vereist is. Wij geven alleen gegevens door aan overheidsinstellingen op grond van wettelijke informatieverplichtingen of gerechtelijke besluiten.Op bevel van geautoriseerde instanties mogen wij in afzonderlijke gevallen informatie over deze gegevens leveren, voor zover deze nodig zijn voor strafvervolging, het afwenden van gevaren, het voldoen aan de wettelijke taken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst of de militaire contraspionage of voor het uitvoeren van copyrightrechten.

Gegevens van kinderen en jongeren

Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan ons doorgeven. Wij vragen opzettelijk geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren, verzamelen deze niet en geven ze niet door aan derden.

Veiligheidsmaatregelen

Om uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang en misbruik te beschermen, hebben wij uitgebreide technische en bedrijfsinterne veiligheidsmaatregelen getroffen. Onze veiligheidsprocedures voor de bescherming tegen beschadiging, vernietiging of onbevoegde toegang worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Links

Deze website beschikt over links naar externe pagina's. Wanneer u op deze links klikt, dient u zich ervan bewust te zijn dat het IP-adres in de meeste gevallen eveneens in het protocol van deze websites opduikt. Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website en niet voor de websites van derden.

Informatie en herroeping

U kunt altijd zonder opgaaf van redenen gratis informatie vragen over de gegevens die bij ons over u zijn opgeslagen. U kunt altijd uw bij ons vastgelegde gegevens laten blokkeren, aanpassen of wissen en het vastleggen en opslaan van uw persoonsgegevens ten behoeve van de verbetering van onze website herroepen. Ook kunt u altijd uw instemming met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zonder opgaaf van redenen herroepen. Neem hiervoor contact op met het in het colofon vermelde adres. Wij helpen u graag als u nog meer vragen heeft over de privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwijdering

Na het afhandelen van de overeenkomst en na afloop van de voorschriften op het gebied van belasting- en handelsrecht verwijderen wij uw persoonsgegevens, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langer gebruik van uw gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Met cookies kunnen wij onze website bijvoorbeeld aanpassen aan uw voorkeuren of uw wachtwoord opslaan zodat u dat niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Vanzelfsprekend kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen te kiezen voor "Geen cookies accepteren". Hoe dat precies werkt, kunt u lezen in de handleiding van de maker van uw browser. Wanneer u geen cookies accepteert, kunnen bepaalde functies van onze website echter niet goed werken.

Nieuwsbrief

Als u zich met uw e-mailadres aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor de toezending van onze nieuwsbrief totdat u zich hiervoor heeft afgemeld. Afmelden is te allen tijde mogelijk via de hiervoor bedoelde link in de nieuwsbrief of door een rechtstreeks verzoek aan ons. Afmelding is mogelijk door middel van een link, mail of op overige wijze.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij het activeren van IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die bij de Europese Economische Ruimte horen, al eerder ingekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten op het gebied van website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het voor Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval niet alle functies op deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens en de gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) door Google worden vastgelegd en verwerkt door de beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren via de volgende link. De actuele link is  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Vragen en bereikbaarheid

Heeft u nog meer vragen of misschien suggesties op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Gebruik dan de contactgegevens in het colofon.

Deze privacyverklaring is gebaseerd op een modulair model voor een privacyverklaring op websites (Modulare Vorlage fuer eine Datenschutzerklaerung auf Webseiten) van SCHUTZWERK GmbH (http://www.schutzwerk.com) en staat onder licentie van "Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Duitsland".

Rechter kolom

Opmerkingen

Links naar andere websites:

Onze websites bevatten links naar andere websites. Daarom wijzen wij er uitdrukkelijk op, dat Schmersal niet verantwoordelijk is voor de strategieën voor gegevensbeveiliging of de inhoud van deze andere websites.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U bepaalt of u in het kader van een materiaalbestelling uw gegevens aan ons bekend wil maken of niet. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Met het oog op het onderhouden van de betrekkingen met onze klanten, kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid:

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen in de on line documentatie. In geval van schade – op basis van foutieve vermeldingen en/of verkeerde uitspraken – is iedere aanspraak op schadevergoeding of garantie uitgesloten.