Inhoud

Kwaliteitsmanagement

Wereldwijd dezelfde normen

Alle dochterondernemingen van de Schmersal Groep met productiefaciliteiten zijn gecertificeerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001. Het kwaliteitsmanagementsysteem is modulair opgebouwd en schrijft duidelijk voor hoe alle kwaliteitsgerelateerde processen eruit moeten zien.

De kwaliteitsvoorschriften gelden niet alleen voor bepaalde vestigingen en structuren van het managementsysteem. Voor alle nationale en internationale fabrieken gelden dezelfde normen. Er wordt gewerkt volgens uniforme processen en met dezelfde apparatuur. Ook de testmethoden zijn bij alle vestigingen identiek. Omdat de processen wereldwijd op elkaar zijn afgestemd, kunnen wij maximale transparantie en effectiviteit garanderen.

Kwaliteit zit in ons bloed

Het kwaliteitsmanagement vormt de basis voor de kwaliteitsgedachte die bij Schmersal niet (alleen) uit voorschriften en regelgeving bestaat, maar deel uitmaakt van ons dagelijks doen en laten. En dat heeft een belangrijke reden: elke schakelcomponent die wij produceren, vervult een belangrijke taak. Als het om een veiligheidsschakelcomponent gaat, heeft een goede werking ervan zelfs gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van het bedienend personeel. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid bij elk component dat onze fabriek verlaat.

Certificering conform bijlage X Machinerichtlijn

De certificering van de Schmersal Groep conform bijlage X van de Machinerichtlijn ("Volledige kwaliteitsborging") heeft tot gevolg dat wij componenten op het gebied van machineveiligheid zelf kunnen ontwikkelen, testen en produceren. Het bevestigt tegelijkertijd het hoge kwaliteitsniveau waarop in alle vestigingen wordt gewerkt, want aan deze certificering worden zeer hoge eisen gesteld.

Uiteraard krijgen onze internationale klanten de schakelcomponenten ook met de gewenste nationale certificeringen, zoals CCC (China) of UL/CSA (Noord-Amerika).

Voor explosieveilige schakelcomponenten: ATEX-certificering

Nog een blijk van het hoge kwaliteitsniveau waarop de Schmersal Groep werkt, is de certificering volgens de ATEX-richtlijn. Ook de vereisten van deze norm zijn geïntegreerd in de internationale organisatie en de processen. Hierdoor kunnen wij de vereiste veiligheid garanderen op het zeer gevoelige terrein van (veiligheids)schakelcomponenten voor explosiegevaarlijke omgevingen.

Kwalificatie in ons geaccrediteerde beproevingslaboratorium

Het goed uitgeruste laboratorium van Schmersal in Wuppertal is door de Duitse Raad voor Accreditatie DAkkS erkend als beproevingslaboratorium en geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025. Het kan dus zelf laagspannings-schakelcomponenten conform de vereisten van internationale normen kwalificeren.

Voor de klanten van de Schmersal Groep betekent dit: nieuwe apparatuur en technologieën kunnen sneller en voordeliger getest en op de markt gebracht worden. Er zijn minder tijdrovende keuringen door derden nodig en klantspecifieke eisen aan de testomvang zijn eenvoudiger te realiseren.

De hoogste kwaliteitseisen, ook bij keuring en certificering

In het beproevingslaboratorium van Schmersal werken momenteel elf medewerkers, waaronder negen officieel geregistreerde controleurs. Tot de testinstallaties behoren testlaboratoria voor elektrische en mechanische sterkte en levensduurtests, installaties voor omgevingssimulatie (temperatuur, vochtigheid, trillingen, dichtheid) en de vereiste EMC-uitvoering.

Het laboratorium test de producten al in de ontwikkelingsfase, regelt de typekeuring van nieuwe veiligheidsschakelcomponenten en zorgt ervoor dat de serieproductie van start kan gaan. Een andere taak van het laboratorium is de keuring en (in samenwerking met de engineers) optimalisatie van bestaande modules. Een eigen kwaliteitsmanagementsysteem dat volledig geïntegreerd is in het QM-systeem van de Schmersal Groep, zorgt ervoor dat aan de hoogste kwaliteitsstandaarden wordt voldaan, ook op het gebied van keuring en kwalificering.

K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG / Germany

DIN EN ISO 9001: Main certificate including attachment: German/English

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wuppertal / Germany

DIN EN ISO 9001, Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wettenberg / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

Safety Control GmbH / Mühldorf am Inn / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH / Bergisch Gladbach / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. / Brasilien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English/Portuguese

ATEX DNV-GL, certificate: English

Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd. / China

DIN EN ISO 9001, single certificate: German, English, Chinese

ATEX 2014/34/EU: English

Schmersal India Private Limited / Indien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Rechter kolom

Beproevingslaboratorium/test lab

Alpha (onderdeel van VDE) - keuring en certificering van laagspanningsapparatuur

Low Voltage Agreement Group

Duitse vakvereniging voor omgevingssimulatie