Inhoud

Sociale verantwoordelijkheid

De Schmersal Groep ziet zichzelf niet alleen als een economisch bedrijf, maar ook als "corporate citizen" die zich verantwoordelijk voelt voor zijn omgeving en zijn gemeenschap. Wij willen bij al onze vestigingen goede buren en partners van de gemeente zijn. Daarom stimuleren we  lokale initiatieven en sponsoren wij activiteiten, zoals sociale initiatieven en lokale sportverenigingen.

Sociale verantwoordelijkheid willen wij zeker ook voor onze medewerkers: een drijfveer van onze groei is dat wij ons personeel en hun gezinnen duurzame werkgelegenheid willen bieden.

Naast de verantwoordelijkheid voor omgeving en personeel gaat de Schmersal Groep bij de leiding van het bedrijf en het aangaan van zakelijke relaties uit van het principe dat elke onderneming ook maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt en zich aan ethische principes moet houden.

Daarom heeft de Schmersal Groep de "Code of Conduct" van de Duitse vereniging voor fabrikanten van elektronica (ZVEI) ondertekend. Ook hebben wij de "Code of Conduct" van de Europese organisatie voor laagspanningsschakelaars (CAPIEL) ondertekend die gebaseerd is op het ZVEI-document en aanvullingen bevat o.a. op het gebied van milieubescherming en klantentevredenheid.De uitgangspunten, doelstellingen en aanbevelingen uit deze Codes of Conduct maken deel uit van onze bedrijfsfilosofie en beschouwen wij als bindend.

Rechter kolom

Kinderopvang bij Schmersal

Een duidelijk voorbeeld van deze verantwoordelijkheid is de begin 2008 geopende kinderopvang op het terrein van het hoofdkantoor in Wuppertal. Hierdoor kunnen onze medewerkers werk en gezin gemakkelijker combineren. En de kinderopvang heeft bijzondere pedagogische doelstellingen: jonge kinderen zijn nog heel ontvankelijk en leergierig. Ze leren echt "spelenderwijs". Onze kinderopvang stimuleert dit leervermogen heel gericht.