Inhoud

Milieubescherming

Verantwoordelijkheid voor natuurlijke hulpbronnen

Of het nu gaat om schone lucht, grondstoffen of fossiele brandstoffen: natuurlijke hulpbronnen zijn eindig. Van een aantal belangrijke grondstoffen en brandstoffen is het einde al in zicht.

Elke industriële onderneming moet zich hiervan bewust zijn. De Schmersal Groep wil zich houden aan de principes van duurzaam ondernemen. Dit betekent dat economische doelstellingen voor ons even belangrijk zijn als ecologische en sociale aspecten.

Productontwikkeling

De basis voor duurzame, milieuvriendelijke producten wordt al in de ontwikkelingsfase gelegd. Onze ontwerpers zorgen ervoor dat de "ecologische voetafdruk" van elk nieuw product zo klein mogelijk is. Daarom letten wij er bij de ontwikkeling van onze producten op dat de belasting voor het milieu bij productie, gebruik en recycling of verwijdering aan het einde van de levenscyclus van het product zo laag mogelijk is.

Dit betekent dat we weloverwogen gebruik maken van hulpbronnen en kiezen voor energie-efficiënte productiemethoden. Een heel belangrijk duurzaamheidsaspect is de lange levensduur van producten: een schakelcomponent die langer meegaat, verbruikt minder hulpbronnen!

En wat betreft stroomverbruik: onze veiligheidsschakelcomponenten en veiligheidsbesturingen verbruiken slechts een minimale hoeveelheid stroom. Wij concentreren ons op het verbeteren van de energie-efficiëntie en het minimaliseren van het stroom-, water- en warmteverbruik in onze zeven fabrieken.

Daarbij zien wij milieubescherming als "work in progress": voor de hele onderneming stellen wij regelmatig energiebalansen op om te zien waar en hoe wij nog meer energie kunnen besparen.

Productie

Sinds 2006 voldoen al onze producten aan de Europese richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS). Ook gebruiken we sinds 2006 alleen nog maar loodvrije soldeermiddelen. En nog voor het verbod op coatings met zeswaardig chroom zijn wij voor onze oppervlaktebehandelingen volledig overgestapt op andere processen, zoals passiveren op basis van driewaardig chroom.

Wij gebruiken alleen nog soldeermiddelen wanneer er geen milieuvriendelijke alternatieven bestaan. Ook werken wij bijvoorbeeld vrijwel alleen nog maar met lakken op waterbasis. Dit proces is bijna afgesloten. Daarnaast wijzen wij onze medewerkers in alle fabrieken continu op milieubescherming binnen de onderneming. De beste ideeën voor het verbeteren van productiestappen en -processen komen vaak van medewerkers. Zij kennen de processen immers het beste, omdat ze er dagelijks mee werken.

Recycling

Afval en herbruikbare afvalstoffen zamelen wij afzonderlijk in en geven wij - voor zover mogelijk - door voor recycling. Ook op onze kantoren zamelen wij papier gescheiden van het restafval in. Als geregistreerde onderneming van het Duitse recyclingsysteem RESY gebruiken wij voor recycling geschikte verpakkingen.

Gebouw en vervoer

Ons hoofdkantoor in Wuppertal is de afgelopen jaren in verschillende fases voorzien van een modern warmte-isolatiesysteem. Om verwarmingskosten te besparen start de productie in de winter een uur later dan in de zomer. Voor de verlichting in de productiehallen en op het hoofdkantoor gebruiken wij uitsluitend spaarlampen.

Ook bij onze bedrijfswagens letten wij op brandstofverbruik en duurzame mobiliteit: het grootste deel van ons wagenpark bestaat sinds 2006 uit zuinige diesels. Onze bestelbussen rijden op aardgas.

Rechter kolom

Dat we bij de bescherming van het milieu rekening houden met nationale voorschriften is voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast letten wij bij de productontwikkeling en in de hele procesketen van de productie op een zorgvuldige omgang met grondstoffen en hulpbronnen, op een zo klein mogelijke belasting van het milieu en op de recycling van herbruikbare afvalstoffen.